Sektorer där LGH är verksamt

LGH är en internationellt erkänd leverantör av lyftutrustning, med filialer i Storbritannien, USA, Kanada, Nederländerna, Tyskland och Belgien. Vi är tongivande inom en rad olika sektorer tack vare vår kunskap och erfarenhet samt vår leveranssäkerhet och goda service.

Vi har nu utfört olika projekt för oräkneliga kunder och under alla tänkbara omständigheter. Det handlar exempelvis om lyft av tunga laster inom byggsektorn eller precisionsplacering av installationer på petrokemiska och farmaceutiska företag. Alla dessa projekt har gett oss stor erfarenhet och värdefull kunskap som du kan dra nytta av så att dina lyftprojekt utförs snabbt och säkert.