Modulbaserad spänntravers 800-1000

Med det modulbaserade spännsystemet kan man lyfta och sänka tunga laster eller ovanliga lastformer, även i trånga utrymmen.

Spänntraversernas spännvidder kan förlängas eller förkortas med passtycken i steg om 0,5 meter. På så sätt kan de användas vid de mest skilda lyftprocesser.

Spännsystemet är enkelt att transportera.

Bärförmåga: upp till 1 000 ton

Tillkommer inom kort!