Vår historia

Företaget LGH grundades 1970 i Manchester (Storbritannien) och expanderade snabbt till en viktig aktör på den brittiska marknaden för lyftutrustning, med en mycket varierande kundkrets, bestående av allt från olje- och gasföretag på Nordsjön utanför den skotska kusten till byggföretag i London. År 1979 lanserade vi den berömda logotypen med tre krokar som återspeglar både vårt produktutbud och vår imponerande maskinpark som alltid är redo att tas i drift.

Företaget fortsätter att utvecklas och år 1990 öppnade LGH sin första filial utanför Storbritannien i Chicago i USA. Två år senare etablerade vi oss även på det europiska fastlandet och öppnade en filial i Ridderkerk i Nederländerna. LGH UK såldes 2006 men tio år senare startades företaget på nytt på samma plats där det grundades år 1970.

Idag har LGH 23 filialer i USA, 1 i Kanada och 10 filialer i Storbritannien och övriga Europa. Våra drygt 300 medarbetare säkerställer att kunderna har tillgång till nödvändig materiel från framstående leverantörer. Men det är inte allt.

Under den kommande 30-årsperioden tänker vi öppna 30 nya filialer, etablera oss på nya marknader (exempelvis Ryssland och Dubai) och öka vår internationella räckvidd. Och vi har målsättningen att LGH ska bli världens främsta uthyrare av lyftutrustning.