Vi ägnar många sidor åt vår utrustning, men vi skulle inte vara någonstans utan våra medarbetare. Det här är de personer du kan vända dig till när det gäller uthyrning av utrustning och/eller lyftlösningar. De är riktiga lyftspecialister.

(DE) Klaus Marx

E: klaus.marx@lgh.eu
T: +49 (0)1605883804