LGH - uw specialist voor de huur van hef- en hijsmaterieel

30 zware takels in gebruik bij sanering

Voor een grootschalige sanering in het havengebied van Rotterdam, heeft Mourik Groot Ammers BV 30 zware takels en hijsbanden van LGH ingezet. Hiermee werden de leidingen opgehangen, om zo beschadiging van de leidingen tijdens het saneren te voorkomen.

John van der Meulen, Mourik:

"Mede door de hulp LGH zijn we in staat geweest dit project goed te voltooien. Ik ben zeer tevreden over LGH, zowel over de kwaliteit van het materieel als over de service die ze bieden."

De uitdaging

Het gebied aan de Oude Maasweg in het havengebied van Rotterdam was door een lekkage in een ondergrondse afsluiter verontreinigd met aardolieproducten. In dit gebied lag zich een leidingstraat met onder meer datakabels en leidingen voor chloor, diverse gassen, propyleen en olieproducten. Deze leidingstraat mocht niet beschadigd raken tijdens de sanering. De verontreinigingkern lag op circa 6 meter beneden maaiveld; de eerder genoemde leidingstraat op 2,5 meter diepte. Aan Mourik de uitdaging om de verontreinigde grond te verwijderen en de leidingen onbeschadigd en in bedrijf te laten.

De oplossing

Mourik heeft de bovengrond tot circa twee meter ontgraven met een hydraulische graafmachine en de resterende halve meter met een grondzuigwagen weggehaald. Op deze manier konden de stroppen worden geplaatst voor het ophangen van de leidingen. Nadat vervolgens de damwand en de draagbalken waren geplaatst en de damwandplanken gezet, zijn de leidingen opgehangen met de takels van LGH. Het bedrijf huurde 30 zware takels met een draagkracht van meer dan 2,5 Ton. Daarna was de weg vrij voor het saneren van de grond onder de leidingen. In totaal is circa 15.000 Ton vervuilde grond ontgraven.

Het door ons bij dit project gebruikte materieel

Handkettingtakel details
Hijsbanden details