LGH Hydraulic Ram in action

Hydraulische hefcilinders zijn van nature eenvoudig te gebruiken, maar desondanks ontbreekt het veel gebruikers aan de juiste training om ze correct toe te passen, juist vanwege deze ogenschijnlijke eenvoud. In plaats daarvan wordt training gegeven voor complexere en gecompliceerdere machines.

Het is echter belangrijk om in te zien dat een onjuiste bediening van hydraulische hefcilinders ernstige gevolgen kan hebben, simpelweg vanwege de ongelofelijke druk die ze kunnen weerstaan als ze op volle capaciteit werken. Zelfs kleine bedieningsfouten kunnen ernstige schade aan de omringende structuren en ondersteuningssystemen van de cilinder veroorzaken of zelfs leiden tot letsel of de dood van de gebruiker. Overmatige zijdelingse belasting kan ernstige gevolgen hebben en tot defecten aan hydraulische cilinders leiden. Een te geringe zijdelingse belasting versnelt daarentegen de slijtage van afzonderlijke machineonderdelen. Dit is een belangrijke factor om rekening mee te houden bij het gebruik van de hydraulische cilinder, aangezien dit een van de schadelijkste vormen van verkeerd gebruik van dit product is.

 

1 – Adequate basis

Een veelgemaakte fout is het ontbreken van een geschikte ondergrond die bestand is tegen de uitgeoefende kracht. In termen van natuurkunde vereist elke actie een soortgelijke en overeenkomstige tegenreactie. Dus als er een gewicht van 5 ton wordt opgetild, moet een ondersteunende structuur dit gewicht kunnen dragen. Onvoldoende ondersteuning kan leiden tot operationele problemen en een probleemloze uitvoering van het werk belemmeren.

2 – Foutieve belasting

Een andere veel voorkomende fout is de overmatige zijdelingse belasting van een enkele steun. Dit gebeurt meestal wanneer de belasting niet voldoende gecentreerd en ondersteund is op de zuiger. Zonder een dragend ondersteuningssysteem dat de toegepaste kracht van het heffen of neerduwen kan weerstaan, zal de speling ervoor zorgen dat de ondersteunende structuur verkeerd uitgelijnd raakt. Dit kan ernstige gevolgen hebben, zoals een ongelijkmatige zijdelingse belasting van de steun, waardoor de cilinder en de ondersteunende structuur beschadigd raken en de persoonlijke veiligheid in gevaar komt.

3 – Ken uw grenzen

Bij het plannen van een hef- of hijsoperatie is het essentieel om ervoor te zorgen dat de gekozen uitrusting geschikt is voor de betreffende taak. Als algemene regel wordt aanbevolen om een cilinder te kiezen die de vereiste hefcapaciteit met minstens 20% overschrijdt. Deze marge dient als buffer en laat een kleine foutmarge toe. Hetzelfde principe geldt voor de slaglengte, die de mate beschrijft waarin de zuiger uit de cilinderbehuizing steekt. Een slag van 8 cm vereist bijvoorbeeld een zuiger van 10 cm. Deze benadering biedt de vereiste flexibiliteit in de werking en verbetert de algehele stabiliteit.

4 – Juist uit- en inschuiven

Een ander veel voorkomend probleem doet zich voor wanneer er geen aandacht wordt besteed aan de positie en het aantal hydraulische slangen aan de cilinder. In dergelijke gevallen kan het gebeuren dat de zuiger bij het laten zakken of intrekken op de slang rust, waardoor de benodigde druk ontbreekt. Hierdoor wordt de toevoer onderbroken, met functieverlies als gevolg. Om dit te voorkomen, is het van essentieel belang om de opstelling van de slangen te kennen en ervoor te zorgen dat de zuiger bediend kan worden zonder de onder druk staande slangen te beïnvloeden.

5 – Warm en koud

Op locatie kan het gebruik van toortsen of lasapparatuur in de buurt van de hydraulische cilinder een aanzienlijk risico vormen. Hete materialen moeten uit de buurt van slangen van versterkt rubber worden gehouden. Deze combinatie kan anders ernstige schade veroorzaken aan apparatuur en aan mensen die in de buurt werken. Daarom moet ervoor worden gezorgd dat hete elementen op een veilige afstand van hydraulische slangen worden gehouden om mogelijke schade en dergelijke te voorkomen.

 

Nu weet u wat de meest voorkomende misstanden zijn bij het werken met hydraulische hefcilinders. Hier volgen nog een paar tips om fouten helemaal te vermijden:

  • – Houd hydraulische vloeistof schoon. Verontreinigde vloeistof is een van de belangrijkste oorzaken van defecten aan hydraulische cilinders.
  • – Let op het drukniveau in de cilinder. Druk wordt gecreëerd zodat het gewenste werk kan worden uitgevoerd.
  • – Tijdens het gebruik wordt de cilinder aan extra zijbelastingen blootgesteld, daarom moet er rekening worden gehouden met punt- en zijbelastingen.
  • – Controleer de afdichtingen en aansluitingen van de cilinder op lekkage. Een andere oorzaak van defecten aan een hydraulische cilinder is het lekken van vloeistof via beschadigde verbindingen en afdichtingen.
  • – Houd de cilinders goed in de gaten om er zeker van te zijn dat alles gelijkmatig en loodrecht is tijdens de beweging.
  • – Vergeet de hydraulische slangen en pompen niet!

Op zoek naar hydraulische cilinders voor uw aanstaande project? Uw zoektocht eindigt hier! Ons team van deskundigen staat klaar om u te helpen bij het selecteren van de perfecte cilinder voor al uw behoeften.