Frame at an angle

DE UITDAGING

Onze klant kreeg de opdracht een aantal buizen met een kunststof omhulling te laten zakken in een boorbuis onder een hoek van 32,5 en 37,5 graden. De uitdaging was om een hijsoplossing te bieden waarbij dit met één kraan onder de juiste hoek kon worden uitgevoerd.

DE OPLOSSING

Op basis van de door de klant geleverde technische tekening van de buis konden we de huispunten bepalen. Deze gegevens hebben we uitgewerkt in Autocad en aan de hand daarvan bepaald welk hijsmateriaal er nodig was om deze hijsklus op een veilige manier uit te kunnen voeren. Daarbij hebben we natuurlijk de hoek waarin de buis moest komen te hangen meegenomen, maar ook de verschillende krachten die op de verschillende hijspunten werden uitgeoefend doorberekend.

Dit hebben we middels een offerte en een bouwtekening gedeeld met de klant. Door deze manier van werken is voor de klant visueel in kaart gebracht hoe de oplossing eruit ziet en welk equipment daar bij hoort.
Om de voorbereidingen voor de klus (pre-rigging) zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we de hijsmaterialen op een logische manier verpakt. Elk punt zoals op de tekening is gemarkeerd, werd als pakket (geseald op een pallet) aangeleverd. De mannen op locatie konden dus zonder zoekwerk meteen aan de slag.

We delivered:

Meerdere sluitingen van 6,5T, 12T en 55T

Rondstroppen van 5T, 8T, 10T, 12T en 20T

Handkettingtakels van 10T